Một số hình ảnh trong chuyến đi thiện nguyện lần 37 – 38

DSC01557 DSC01555 DSC01565 DSC01568 DSC01570 DSC01582 DSC01622 DSC01671 DSC01680 DSC01682 DSC01684 DSC01695 DSC01696 Thư cám ơn chương trình:"Hạnh phúc nhận về là khi ta cho đi"

Bình Luận

comments