Kế hoạch thực hiện chuyến đi từ thiện lần 12

THÔNG BÁO

V/v thực hiện chuyến đi từ thiện lần 12 – Mái ấm Thiên Phước

Cho đến nay, Nha khoa Sài Gòn B.H đã thực hiện được 11 lần đi thăm và chăm sóc răng miệng cho các bé tại Mái ấm Thiên Phước, Mái ấm Bé Thơ. Tiếp tục Hành trình thiện nguyện của Nha khoa Sài Gòn B.H, phòng Hành chính xin thông báo về kế hoạch thực hiện chương trình Từ thiện lần 12 như sau:

Thông báo chương trình thiện nguyện lần thứ 12

I. Mục đích thực hiện

- Thể hiện trách nhiệm xã hội của Công ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn B.H

- Quan tâm, thăm hỏi tới đời sống tinh thần và vật chất đối với những trẻ em, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Thực hiện không chỉ một lần, mà thực hiện dài hạn định kỳ trong năm với phương châm chăm sóc răng miệng cho các em nhỏ có điều kiện khó khăn.

II. Thời gian, địa điểm

  • Thời gian: 13h thứ tư, ngày 25/11/2015
  • Địa điểm: Mái ấm Thiên Phước tại Phường An Phú Đông, Q.12, TP. HCM.

Mái Ấm do các Sơ của nhà thờ Tân Thông Hội thành lập. Trung tâm hiện có 65 em từ sơ sinh đến 18 tuổi, đa phần là các em khuyết tật, khiếm thính, thiểu não, chậm phát triển, và các em mồ côi đủ mọi lứa tuổi.

III. Triển khai thực hiện

- 10/11/2015          Họp triển khai các nội dung cần thực hiện, lên kế hoạch thực hiện chương trình.

- 15/11/2015          Khảo sát nhu cầu thiết thực tại Mái ấm.

- 16/11/2015          Triển khai kế hoạch, nội dung chương trình, mời các đối tác tham gia chương trình

- 20/11/2015          Chuẩn bị mua quà, vật dụng, để thực hiện chương trình

- 25/11/2015        Thực hiện chương trình từ thiện

                          13h00-14h00: di chuyển đến Mái ấm

                         14h00-15h00: hỏi thăm và trao quà, chăm sóc răng miệng

                         15h30-16h30: di chuyển về

- 27/11/2015          Kết thúc, tổng kết công việc và báo cáo.

IV. Dự trù kinh phí

Tổng dự trù kinh phí của cả chuyến đi là 15 triệu.Chi phí thực hiện chương trình trích từ quỹ từ thiện của Nha khoa được các bác sĩ, nhân viên và các đối tác trong công ty quyên góp.

V. Tham gia thực hiện chương trình

- Do chương trình thực hiện việc chăm sóc răng miệng cho các bé nên sẽ sự tham gia của bác sĩ (2 người), phụ tá (2 người), tiếp tân (1 người), vô trùng (1 người), phòng SEO (2 người), Hành chính (2 người).

- Đăng ký trước ngày 21/11/2015

- Mọi quyên góp của các đối tác và thành viên Nha Khoa Sài Gòn B.H cho chương trình lần này được ghi nhận và thông báo chính thức lên bảng thông báo cũng như website thiện nguyện của công ty.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các đơn vị, cá nhân, các bộ phận để chương trình diễn ra ý nghĩa và đúng mục đích./.

Biên Hòa, ngày 17 tháng 11 năm 2015

TM. BAN GIÁM ĐỐC.

Phòng Hành Chính.

Bình Luận

comments